...................

Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”
Arum
................................................................................


    Bestuur
  
Beginpagina
Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Nieuws
Bode
Contact


Fed. Uitvaartver.
Friesland


Nardus

Andere Uitvaart-
verenigingen


Mensenlinq.nl

Familie-
berichten.nl 


Samenstelling bestuur:Naam Functie


De heer D. Abma
It String 7
8822 WT  Arum
0517-64 21 86
Voorzitter


Mevrouw Sj. Bruinsma-Kluitenberg
van Camminghaweg 65
8822 WC  Arum
Tel.: 0517-64 22 29
Secretaresse


De heer J. Scheltema
It Ald Hf 22
8822 WP  Arum
Tel.: 0517-64 12 00
Penningmeester


Mevrouw J. Douna-Schuil
Polle 60
8822 VG  Arum
Tel.: 0517-64 16 75
Bestuurslid


De heer L. Tolsma
De Dobbe 5
8822 WL  Arum
Tel.: 0517-64 19 99
Bestuurslid  Website Arum

  Dorpsbelang
  Arum
Deze website is gemaakt met KompoZer