...................

Uitvaartvereniging
“De Laatste Eer”
Arum
................................................................................


    Algemeen
  
Beginpagina
Algemeen
Bestuur
Lidmaatschap
Nieuws
Bode
Contact


Fed. Uitvaartver.
Friesland


Andere Uitvaart-
verenigingen


Mensenlinq.nl

Familie-
berichten.nl 

Uitvaartvereniging “De Laatste Eer” verzorgt begrafenissen en crematies voor leden
en niet-leden, waarbij persoonlijke wensen worden gerespecteerd.
Tevens worden de noodzakelijke formaliteiten geregeld.


De uitvaartvereniging is geen commerciŽle instelling of onderneming, dus verzorging
van begrafenissen en crematies geschieden zonder winstoogmerk.


Er is met het bestaan van "De Laatste Eer" een waardevolle traditie voor de
toekomst gewaarborgd. De vereniging kan, indien nodig, voor eigen dragers zorgen, die in
samenwerking met onze bode, dhr. E. Bruinsma, de overledene naar zijn / haar laatste
rustplaats brengen. Dit heeft voor velen nog een waardevolle betekenis in deze tijd.

Ook is het mogelijk om gebruik te maken van onze loopkoets.

Onze vereniging is aangesloten bij de Federatie van Uitvaartverenigingen in Friesland

Bankrekeningnummer: NL56 RABO 0132 6773 93 ten name van Uitvaartvereniging
"De Laatste Eer".

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 40003058.
  Website Arum

  Dorpsbelang
  Arum
Deze website is gemaakt met KompoZer