De zonde tegen de Heilige Geest

By Cor van Rij

"als iemand de Heilige Geest lastert kan hij nooit meer vergeving krijgen, dat is een schuld voor altijd". (Marc 3:29 GNB) Deze bijbeltekst doet je direct afvragen, "Wat is de zonde tegen de Heilige Geest?" of "Hoe weet ik dat ik de zonde tegen de Heilige Geest niet heb begaan?"

Voor we verder kijken eerste enkele ander bijbelteksten.

"Maar als wij onze zonden bekennen, dan is God zo trouw en rechtvaardig dat Hij onze zonden vergeeft en ons rein maakt van ales wat we verkeerd hebben gedaan" (1 Joh 1: 9 GNB)

"Hij wil dat alle mensen gered worden en de waarheid leren kennen. Want er is een God en tussen hem en de mensen is er een bemiddelaar de mens Christus Jezus" (1 Tim 2:4,5 GNB)

"Ik verzeker u: wat voor kwaad de mensen ook begaan en hoe erg ze God ook lasteren, het zal hun allemaal vergeven worden, als iemand de Heilige Geest lastert kan hij nooit meer vergeving krijgen, dat is een schuld voor altijd" (Marc 3:28,29 GNB)

Dit zijn slechts een paar teksten die spreken van God's goedheid en zijn verlangen naar rechtvaardiging maar we kunnen toch al een paar belangrijke dingen ontdekken:
  1. Als wij onze zonden bekennen tegenover God is er vergeving
  2. God verlangt ernaar dat alle mensen gered worden en heeft zijn Zoon als bemiddelaar aangesteld
  3. Hoe groot je zonden ook zijn, er is vergeving
Blijft de vraag, "Tegen welke zonde(n) precies is er dan geen vergeving?" Hiervoor moeten we enkele andere bijbelteksten bekijken.

"Als we de waarheid hebben leren kennen en toch willens en wetens doorgaan met zondigen, is er geen enkel offer meer dat onze zonden kan wegnemen. Men kan dan alleen maar in bange afwachting zijn van het oordeel en van de vuurgloed die de tegenstanders van God zal vernietigen. Wie de wet van Mozes naast zich neerlegde, werd, wanneer hij schuldig werd geacht op de verklaring van twee of drie getuigen, zonder pardon ter dood gebracht. Wat staat hem dan te wachten, die de Zoon van God veracht, het bloed van het verbond, waardoor hij aan God is gewijd, onteert en de Geest, die genade geeft, smaadt? Denkt u dat hij een veel zwaardere straf zal ontlopen?" (Heb 10:26-29, GNB)

"Het kan zijn dat iemand bij het horen van deze vervloekingen zichzelf geruststelt en denkt: "Mij kan niets gebeuren, ook al ga ik mij eigen gang." Dat is vragen om volledige bestraffing. De Heer zal van vergeving niet willen weten en tegen zo iemand in laaiende woede ontsteken... " (Deut 29:18,19a GNB)

Als je weet dat wat je doet/deed verkeerd is, er toch mee doorgaat en er dus geen berouw is van het verkeerde wat je gedaan hebt en/of doet en je minacht Gods regels dus dan zal er geen vergeving van zonde zijn voor je daden.

We kunnen het bovenstaande dus samenvatten in de volgende drie punten:
  1. Als je berouw hebt is er vergeving voor elke zonde mogelijk
  2. Als je willens en wetens doorgaat met zondigen is er geen vergeving
  3. Krijg je later toch berouw van je zonden, zie 1.
Als je dus twijfelt of je de zonde tegen de Heilige Geest wel of niet gedaan hebt, kun je dus gerust zijn: NIET!!!