Brief aan een collega

by Cor van RijBeste Bas Pietersen,

graag zou ik nog eens willen terug komen op het gesprek wat wij laatst hebben gehad over het geloof. Ik vond het heel een boeiend gesprek en heb er nog veel over nedacht de afgelopen weken. Ik zou graag nog een keer willen proberen uit te leggen waarom ik in Jezus geloof en niet in een andere "guru". In de loop van de geschiedenis zijn er veel bijzondere en verschillende wijze mannen en filosofen geweest, Budha, Mahatma Ghandi, Socrates, om er een paar te noemen. Waarom ik dan toch juist in Jezus geloof? Omdat hij de enige is die nadat hij dood geweest is, weer levend is geworden. Het klinkt misschien cru en vreemd als ik het zo schrijf maar laat mij het proberen uit te leggen. Ik denk namelijk dat er voldoende bewijs dat ieder weldenkend mens in staat moet zijn een conclusie te trekken.

Ik ga even voorbij aan de vraag of Jezus ooit bestaan heeft. Als ik het mij goed herinner, was je er van overtuigd dat er wel een historische persoon is geweest die Jezus heette. Een van de feiten die mij uiteindelijk overtuigd hebben is het feit dat van de 12 leerlingen die Jezus had, er 11 met alle waarschijnlijkheid een marteldood zijn gestorven en wel op grond van twee dingen de opstanding van Jezus Christus en hun geloof in hem als Gods zoon. Vaak vonden ze op een wrede manier de dood, verschillende zijn er gekruisigd (Petrus, Paulus), Jacobus door steniging, Mattheus en Jacobus de zoon van Zebedeus door het zwaard (onthoofding?). Veel mensen zijn inderdaad gestorven voor iets wat ze dachten dat de waarheid was. De leerlingen claimden bovendien nog eens dat ze niet alleen getuigen waren van zijn dood maar ook van zijn opstanding. Zouden al deze mensen werkelijk bereidt zijn te sterven terwijl ze wisten dat het een leugen was?

Misschien zou het kunnen zijn dat Jezus niet gestorven is maar gewoon bezwijmd? Ik denk eerlijk gezegd dat het niet erg heel reeel is om dit te veronderstellen. De ongelukkigen die veroordeeld werden tot de kruisiging werden vaak voorafgaande aan de eigenlijk kruisiging gegeseld. Ik weet niet of je film de Passion of the Christ gezien hebt maar daarin wordt duidelijk in beeld gebracht wat voor verschrikking dit is en hoeveel bloed verlies dit veroorzaakt bij het slachtoffer. Mensen overleden soms alleen hieraan al en anders waren ze zeer verzwakt, Jezus was zelf ook al zo verzwakt dat hij niet meer in staat was om de dwarsbalk te dragen waaraan hij uiteindelijk gekruisigd zou worden. Hij was van oorsprong waarschijnlijk timmerman en was waarschijnlijk wel gewend om iets te verslepen.
Ook werd hij gekruisigd door Romeinse soldaten. De militaire discipline in de Romeinse legioenen was bijzonder streng. Zo stond bijvoorbeeld op desertie of het laten ontsnappen van de gevangenen de doodstraf. Ik denk dat het dan ook niet waarschijnlijk is dat deze specialisten in het doden zo maar een foutje zouden maken, zeker niet als je eigen leven er vanaf hangt. Maar goed zou het onmogelijke toch gebeurt kunnen zijn en stel dat hij alleen "maar" bezwijmd zou zijn. Zou iemand die gegeseld is, bewusteloos is geraakt en na drie dagen weer bijkomt en die vervolgens zou claimen dat hij toch de heerser is over leven en dood, zou zo iemand geloofwaardig overkomen?

Zouden de discipelen misschien bij het verkeede graf zijn geweest wat dan misschien gewoon leeg was? Zou er van alle mensen die betrokken zijn geweest bij de begrafenis niet een zijn die in staat zou zijn om het graf terug te vinden?
Je zou ook kunnen opperen dat de Joodse schriftgeleerden misschien het lichaam hebben weg genomen. En dan, een leeg graf alleen is geen bewijs dat die persoon uit de dood is opgestaan. De leerlingen hebben gezien hoe hun rabbi, hun leermeester op een wrede manier de dood vond. Ze waren bang en ontmoedigd, Petrus was zo bang dat hij niet eens meer durfde te bekennen dat hij hem kende. Zou een leeg graf dan alleen voldoende zijn om hen te overtuigen van de opstanding?
Als de schriftgeleerden hem hadden laten weghalen en zijn leerlingen zouden rond vertellen dat hij uit de dood was opgestaan dan hoefden de schriftgeleerden alleen maar het ontzielde lichaam te laten zien en dat zou voldoende bewijs zijn om het verhaal van de discipelen te ontkrachten.

Weet je, Bas, als ik al deze feiten en meer op een rijtje zet kan ik niet anders dan concluderen dat logischer wijze de enige redelijke mogelijkheid is dat Jezus inderdaad uit de dood is opgestaan. Dat betekent dus dat hij inderdaad meer macht heeft dan de dood, de consequenties zijn verstrekkend
1) Je mag zeker zijn dat er vergeving is voor alle zonden die je in je leven gedaan hebt,
2) je mag zeker zijn van eeuwig leven en opstanding uit het graf,
3) je mag zeker zijn dat je bevrijd wordt van een zinloos en leeg leven en herschapen wordt in een nieuw mens door Jezus Christus.

Beste Bas, welke waarde hecht jij hieraan en wat is jouw oordeel? Hoe kijk jij aan tegen het lege graf?

Met vriendelijke groet

Cor van Rij